טיפים למורים – כתיבה

רוצים ללמד אנגלית ביעילות ובמהירות?
היעזרו בניסיוני כמורה לאנגלית כשפה זרה.
להלן רשימת הנושאים שפרסמתי עד כה. מדי שבוע יופיע נושא חדש.
עקבו אחר כל השינויים והחידושים. 
פנו אלי לגבי כל שאלה או הבהרה ותיענו בהקדם.

Subjects:

Lesson Plan – Focus on Writing

Last time we spoke about a lesson focusing on Reading Comprehension. Today’s lesson plan will focus on Writing. If we want to focus on Writing, we will still start with an oral activity since this is the most natural, authentic way to start an English lesson and create a language atmosphere. We should decide what…

Basic Writing in the Present

Today we will focus on Basic Writing in the Present. How can we teach Writing? Writing should not be detached from all the other domains we teach, but related to at least one of them. We can have a guided writing activity related to Grammar in which we practice the use of a certain structure…

Capital Letters and Punctuation

Last week we dealt with Basic Writing  Activities related to Language Structures in the Present. What is our subject today? Today we will deal with Capital Letters and Punctuation. This is a very important subject and even though most students are aware of the importance of Capital Letters and Punctuation, they tend to disregard the…