תואר הפעל – The Adverb

היום נלמד על:

תואר הפעל – The Adverb

ישנם תארי פעל רבים, אבל אנחנו נתמקד בתיאורי אופן.

הגדרה:

תיאורי אופן מתארים כיצד נעשתה הפעולה. תיאורים אלה עונים על השאלה: איך how.

לדוגמה:

Uri runs quickly.

תואר הפעלquickly – מתאר את הפעל -run – (כיצד אורי רץ? במהירות.)

 מיקום:

תיאורי אופן יבואו בדרך כלל אחרי הפעל (אם אין מושא אחריו) או אחרי המושא (אם יש מושא).

לדוגמה:

Miriam sings beautifully.

Dafna speaks English fluently.

במשפט הראשון, תואר הפעלbeautifully בא אחרי הפעל – sings.

במשפט השני, תואר הפעלfluently בא אחרי המושא – English.

 הערה:

אחרי רוב הפעלים יבוא תואר הפעל, אבל אחרי פעלי קישור
Linking Verbs
יבוא שם תואר.

לדוגמה:

Oren dances beautifully.

הפעל dance הוא פעל רגיל ועל כן יבוא אחריו תואר הפעלbeautifully – המתאר אותו.

אבל

Dan sounded angry on the phone.

(דן נשמע כועס בטלפון.)

הפעל sound הוא פעל קישור ועל כן יבוא אחריו שם תוארangry – המתאר את הנושא – Dan.

רמז שימושי:

פעל רגיל מתאר פעולה המבוצעת על ידי הנושא. פעל קישור מקשר בין הנושא ותיאור הנושא. לפעמים קשה להבחין בין שני סוגי הפעלים. במקרה של ספק לגבי אופיו של הפעל – פעל רגיל או פעל גישור – כדאי לשים במקום הפעל השנוי במחלוקת את הפעל Be. אם מובן המשפט כמעט לא משתנה, הפעל הוא כנראה פעל גישור

לדוגמה:

Dan sounded angry on the phone.

Dan was angry on the phone.

מובנם של שני המשפטים האלה מאוד דומה. בסך הכל כתבנו את הפעל be במקום הפעל sound וקבלנו משפט שמובנו דומה מאוד למשפט המקורי. מכאן שהפעל sound הוא פעל קישור ואחריו יבוא שם תואר.

הערה:

לעיתים, תואר הפעל מתאר שם תואר.

לדוגמה:

Dana is beautifully dressed.

Ori is extremely nice.

בשני המשפטים האלה תואר הפעל מתאר את שם התואר.

במקרה הראשון, תואר הפעל beautifully מתאר את שם התואר – dressed. הוא עונה על השאלה: כיצד היא לבושה? והתשובה: בצורה מאוד יפה

כך גם במשפט השני. תואר הפעל extremely עונה על השאלה באיזה מידה אורי נחמד? והתשובה: במידה רבה.

וזה הכל בינתיים. בשיעור הבא נלמד על מבנה תואר הפעל.

ועד אז, לא נותר אלא לשנן ולתרגל.

להסברים ופרטים נוספים, אנא עיינו בדקדוק אנגלי לדוברי עברית, עמ' 207 – 214.

לתרגול, אנא עיינו ב:

The New Language Guidebook and Workbook, p 311 -314

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן