תואר הפעל – המשך – More about the Adverb

בשיעור שעבר למדנו על תואר הפעל: הגדרה, מיקום, תפקיד.

היום נלמד על מבנה תואר הפעל.

מבנה

  • תיאור אופן (אחד מתארי הפעל העיקריים) נגזר לרוב משם התואר. רוב תיאורי האופן נוצרים על ידי הוספת –ly לשם התואר.

לדוגמה:

quick (שם תואר) – quicklyתואר הפעל

מקרים חריגים

  • אם שם התואר מסתיים ב-y ולפני ה-y יש עיצור, נשמיט את ה-y ונוסיף –ily כדי להפוך את שם התואר לתואר הפעל.

לדוגמה:

happy – happily
      c
     

אבל

gay – gayly
  v

  • אם שם התואר מסתיים ב-ic, נוסיף בדרך כלל –ally לשם התואר כדי להופכו לתואר הפעל.

לדוגמה:

economiceconomically

scientific – scientifically

  • אם שם התואר מסתיים ב-le, נשמיט את ה-e ונוסיף רק  –y כדי להפוך את שם התואר לתואר הפעל.

לדוגמה:

simple – simply

terrible – terribly

הערות:

  • לגבי רוב שמות התואר המסתיימים ב-e (פרט לאלה שמסתיימים ב-le, שהוזכרו בסעיף הקודם,) נוסיף –ly כרגיל. יש מקרה חריג: true. במקרה זה נוריד את ה-e ואז נוסיף –ly.

לדוגמה:

truetruly

  • לגבי שם תואר המסתיים ב-l, נוסיף -ly כרגיל (ולא רק –y).

לדוגמה:

beautiful – beautifully

  • במקרה הבא נראה כיצד שם התואר ותואר הפעל הנגזר ממנו שונים לחלוטין.

good – well

לדוגמה:

He is a good tennis player.

המילה –good משמשת כשם תואר. היא מתארת את שם העצם – שחקן הטניס.

לעומת זאת:

He plays tennis well.

המילה –well משמשת כתואר הפעל. היא מתארת כיצד השחקן משחק.

  • במקרים הבאים נראה שמות תואר שנשארים ללא שינוי בהופכם לתארי הפעל.

This is a hard exercise.

(זה תרגיל קשה.) המילה –hard מתפקדת כשם תואר. היא מתארת את שם העצם: התרגיל.

לעומת זאת:

We are working hard.

(אנחנו עובדים קשה.) המילה –hard מתפקדת כתואר הפעל. היא מתארת את הפעל: כיצד אנחנו עובדים.

דוגמה נוספת:

Doron is a fast runner.

(דורון אצן מהיר.) המילה –fast משמשת כשם תואר. היא מתארת את האצן.

לעומת זאת:

Doron runs fast.

(דורון רץ מהר.) המילה –fast מתפקדת כתואר הפעל. היא מתארת את הפעל – כיצד דורון רץ.

  • יש שמות תואר שמשנים את פירושם כשמוסיפים להם –ly.

לדוגמה:

hard – קשה, בצורה קשה

אבל

hardly – בקושי, כמעט לא

לדוגמה:

Teachers work hard. Students hardly work.

(מורים עובדים קשה. סטודנטים בקושי עובדים).  🙄 

near – קרוב

אבל

nearly – כמעט

לדוגמה:

We live near the park.

The project is nearly finished.

late – מאוחר

אבל

lately – לאחרונה

לדוגמה:

You are late again.

He has been very ill lately.

short – קצר

אבל

shortly – בקרוב.

לדוגמה:

I am reading a beautiful short story.

They will leave shortly.

וזה הכל בינתיים. סיימנו את נושא מבנה תואר הפעל. בשיעור הבא נלמד על דרגות השוואת תואר הפעל. ועד אז, לא נותר אלא לשנן ולתרגל.

להסברים נוספים, אנא עיינו בדקדוק אנגלי לדוברי עברית, עמ' 210-214.

לתרגול, אנא עיינו ב:

The New Language Guidebook and Workbook, p 311-314.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן