שמות עצם ספירים – More about Count Nouns

בשיעור הזה נמשיך לעסוק בשם העצם.

בשיעור שעבר הגדרנו את שני סוגי שם העצם: Count Nouns – שמות עצם שניתנים לספירה – ו-Non Count Nouns – שמות עצם שלא ניתנים לספירה.

עסקנו תחילה בשמות עצם שניתנים לספירה ביחיד – Count Nouns, Singular – וכעת נעסוק בשמות עצם שניתנים לספירה ברבים – Count Nouns, Plural.

מה נכתוב לפני שם עצם שניתן לספירה ברבים – Count Nouns, Plural?

  • אם הכוונה כללית, ללא ציון כמות, לא נכתוב כלום לפני שם העצם.

לדוגמה:

I saw books on the table.

ראיתי ספרים – (באופן כללי – לא כמות מסוימת) על השולחן.

  • אם הכוונה לשם עצם מסוים/מוגדר ברבים או שם עצם שכבר הוזכר, נכתוב –the לפניו.

 לדוגמה:

I think that the books on the table are mine.

הערה:

המילה –the מקבילה לה הידיעה בעברית.

לדוגמה:

the boys 

פירושו: הנערים.

  • אם הכוונה לכמות מסוימת – לא גדולה – נכתוב some לפני שם העצם.

לדוגמה:

I bought some books on my way to school.

קניתי כמה ספרים בדרכי לבית הספר.

שימו לב:

המילה some תופיע בדרך כלל במשפט חיובי. בשאלה ובשלילה, נכתוב במקומה: any.

לדוגמה:

Do you have any books about China?

No. I don'y have any books about China, but Bob has some books about Chinese food.

הערה:

במקום some נוכל לכתוב several (אחדים), few (מעטים) או a few (אחדים).

לדוגמה:

In spite of the rain some/several/a few boys came to the party.

למרות הגשם כמה נערים הגיעו למסיבה.

(הדגש הוא על מספר הנערים שכן הופיעו – על החיוב.)

שימו לב להבדלים במשמעות בין המשפט הבא והמשפט הקודם.

Because of the rain only few boys came to the party.

בגלל הגשם נערים מעטים הגיעו למסיבה.

(הדגש על המספר המועט – על השלילה.)

  • אם הכוונה לכמות גדולה, נכתוב לפני שם העצם ברבים – many/lots of/a lot of.

לדוגמה:

I saw many books on the table.

ראיתי ספרים רבים על השולחן.

וזה הכל בינתיים. בשיעור הבא נעסוק בשמות עצם שלא ניתנים לספירה – Non Count Nouns.

לפרטים נוספים, אנא עיינו בדקדוק אנגלי לדוברי עברית – עמ' 184-185.

לתרגול, אנא עיינו ב-The New Language Guidebook and Workbook, p 297, 298.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן