תג ארכיון עבור - lots of

שמות עצם ספירים – More about Count Nouns

בשיעור הזה נמשיך לעסוק בשם העצם. בשיעור שעבר הגדרנו את שני סוגי שם העצם: Count Nouns – שמות עצם שניתנים לספירה – ו-Non Count Nouns – שמות עצם שלא ניתנים לספירה. עסקנו תחילה בשמות עצם שניתנים לספירה ביחיד – Count Nouns, Singular – וכעת נעסוק בשמות עצם שניתנים לספירה ברבים – Count Nouns, Plural.   מה…