תג ארכיון עבור - count nouns

שמות עצם ספירים – Count Nouns

בפרקים הקודמים עסקנו בהגדרה ומיקום שם העצם וביחיד ורבים של שם העצם. היום נעסוק בהיבט נוסף. נהוג לסווג את שמות העצם על פי שתי קטגוריות: שמות עצם ספירים ולא ספירים – Count Nouns and Non Count Nouns. שמות עצם שניתנים לספירה – Count Nouns לדוגמה: book, boy שמות עצם שלא ניתנים לספירה – Non Count…

שמות עצם ספירים – More about Count Nouns

בשיעור הזה נמשיך לעסוק בשם העצם. בשיעור שעבר הגדרנו את שני סוגי שם העצם: Count Nouns – שמות עצם שניתנים לספירה – ו-Non Count Nouns – שמות עצם שלא ניתנים לספירה. עסקנו תחילה בשמות עצם שניתנים לספירה ביחיד – Count Nouns, Singular – וכעת נעסוק בשמות עצם שניתנים לספירה ברבים – Count Nouns, Plural.   מה…

Teaching Nouns

We have been studying the Verb for quite a long time.  It's time to move to the Noun. In this post, I will explain the rationale of my approach and present the structure of the unit on the Noun: Lesson plans and practical examples of activities to be used in the classroom, texts and exercises to be used when teaching or…