תג ארכיון עבור - Superlative Forms

דגות השוואה – המשך – Superlative Forms

בשיעור שעבר למדנו על צורת ההשוואה הראשונה של שם התואר: Comparative Forms of the Adjective. היום נלמד על צורת ההשוואה השנייה – Superlative Forms.   בדרגת השוואה זו – Superlative Forms – אנחנו משווים בין אדם או עצם אחד ובין כל האחרים.   מבנה: נוסיף את המילה –the לפני שם התואר ונוסיף –est לשם התואר…

דרגות השוואת תואר הפעל – Comparative Forms

היום נלמד על דרגות ההשוואה של תואר הפעל – Comparative and Superlative Forms. בשיעורים הקודמים למדנו על תואר הפעל – הגדרה, מיקום ותפקוד וגם על מבנה תיאורי אופן. מאפייני דרגות ההשוואה של תיאורי אופן לגבי תיאור אופן המורכב מהברה אחת, נוסיף –er בהשוואה בין שניים – Comparative – ו-est בהשוואה של אחד מול כולם – Superlative.…

Teaching the Adjective

We  discussed the various aspects of the Noun in my last post.  It’s time to move to the Adjective. In this post, I will explain the rationale of my approach and present the structure of the unit on the Adjective: Lesson plans and practical examples of activities, texts and exercises to be used when teaching or reviewing the unit. The Adjective…

Teaching the Adverb

 The various aspects of teaching the Adjective were discussed in my last post.  It’s time to move to the Adverb. In this post, I will explain the rationale of my approach and present the structure of the unit on the Adverb: Lesson plans and practical examples of activities, texts and exercises to be used when teaching or reviewing the unit. The Adverb…