תג ארכיון עבור - infinitive

שם הפעל ומקור – Base Form and Infinitive

שם הפעל הוא Base Form ו-המקור הוא Infinitive.   נתחיל בשם הפעל – Base Form. שם הפעל הוא הצורה הבסיסית של הפעל – הצורה הראשונה של הפעל – V1. לדוגמה: go, work, study   מתי נשתמש בשם הפעל – Base Form? אחרי הפעלים:       let, make, help Let me go! I will make you work harder. …

Teaching the Infinitive

This post will deal with teaching tips concerning the Infinitive. I would suggest to choose a text in which we have many examples of the use of the Infinitive in order to introduce the structure. This way, students will be exposed to the structure in a relevant context.  We might start with the following picture…