עבר מושלם – Past Perfect

היום נלמד על העבר המושלם Past Perfect. 

הזמן הזה אומנם מתייחס לעבר, אך הוא בהחלט לא מושלם.

כפי שכבר אמרתי מספר פעמים, השם מתייחס למבנה ולאו דווקא למהות:

ניתוח המבנה:

היות וזה זמן מושלם (Perfect), נשתמש בפעל העזר have. היות וזה עבר, נשתמש בפעל העזר have בעבר had.

אחרי פעל העזר have, יבוא תמיד הפעל העיקרי בצורה שלישית: V3.

    had + V3

כדאי לזכור שהצורה השלישית של הפעל זהה לעבר הפשוט (Past Simple) לגבי פעלים רגילים.

לגבי פעלים בלתי רגילים (Irregular Verbs), הצורה השלישית מופיעה בטור השלישי של הפעלים החריגים בכל ספר דקדוק או מילון.

ושאלת השאלות, מתי נשתמש בזמן הזה לאור העובדה שבאנגלית יש כמה סוגי עבר?

אם יש שתי פעולות במשפט שהתרחשו בעבר, אחת לפני השנייה, המוקדמת תבוא בעבר מושלם והמאוחרת – בעבר פשוט.

When I came to the station, the train had already left.

הסבר:

כאשר הגעתי לתחנה (פעולה מאוחרתPast Simple), הרכבת כבר עזבה (פעולה מוקדמת Past Perfect)

מקרים מיוחדים:

במקרים הבאים נשתמש רק בעבר פשוט – Past Simple – למרות שיש שתי פעולות ואחת קדמה לשנייה.

I ate dinner when / before / after I got home.

לא נשתמש במקרים אלה בעבר מושלם כי המילים:

 when / before / after כבר מצביעות על סדר הפעולות.

שימו לב למקרה הבא:

I came home and I ate dinner.

גם במקרה הזה נשתמש רק בעבר פשוט למרות שיש שתי פעולות בעבר ואחת התרחשה לפני השנייה. הסיבה לכך היא שהמילה and מפרידה את המשפט המחובר הזה לשני משפטים. בכל משפט יש אם כן רק פעולה אחת ועל כן עליה לבוא בעבר פשוט.

הערה

אם יש במשפט יותר משתי פעולות ונוכל לקבצן לשתי תקופות זמן, כל הפעולות שהתרחשו קודם תבואנה ב-Past Perfect וכל הפעולות שהתרחשו מאוחר יותר תבואנה ב –Past Simple.

When I came and opened the door, I saw that someone had broken into the house, had stolen all the money and had broken a few lamps.

לעומת זאת, אם יש במשפט מספר פעולות ולא ניתן לקבצן לשתי תקופות זמן, נכתוב את כולן ב-Past Simple. מקרה זה נקרא צעדים בסיפור – Steps in a story.

I woke up at seven, got dressed, drank coffee, made a few phone calls, checked my mail and drove to the office.

וזה הכל בינתיים!

בשיעור הבא נלמד על Past Perfect Progressive העבר המושלם הממושך – ובכך נסיים בשעה מוצלחת את פרשת העבר.

להסברים נוספים, אנא עיין בספר דקדוק אנגלי לדוברי עברית, עמ' 64-66.

לתרגול, אנא עיין בספר:

The New Language Guidebook and Workbook, p 49-53

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן