מפת העבר – Map of the Cycle of the Past

בשיעור שעבר הצגתי בפניכם את תרשים מחזור ההווה – מיפוי הזמנים המתייחסים לטקסט בהווה.

היום נתמקד בתרשים מחזור העבר – מיפוי הזמנים המתייחסים לטקסט בעבר.

זכרו:

ההחלטה הראשונה בהתמודדות עם בחירת הזמנים המתאימים לפעלים שבטקסט היא השאלה האם הטקסט ממוקם ברובו בהווה או בעבר.

אם הוא ממוקם ברובו בהווה, ניעזר בתרשים שלמדנו בשבוע שעבר.

אם הטקסט ממוקם ברובו בעבר, ניעזר בתרשים המובא בהמשך.

אם הטקסט ממוקם בעבר, נברר תחילה האם יש במשפט שתי פעולות או פעולה אחת. במידה ויש שתי פעולות, עלינו לבדוק אם הן התרחשו באותו זמן או אחת אחרי השנייה.

שימו לב:

בטקסט הממוקם בהווה נשתמש בעתיד אמיתי: עתיד פשוט – Future Simple.

בטקסט הממוקם בעבר,נשתמש בעתיד מדומה – עתיד בתוך עבר – Future Past.

בהצלחה!

להתראות בשיעור הבא!

לאה 🙂

לפתיחת התרשים, אנא לחצו על הקישור למפת העבר: (התרשים לקוח מהספר: דקדוק אנגלי לדוברי עברית, עמ’ 83.)

מפת העבר.pdf

כתיבת תגובה