הווה פשוט – Present Simple

ושוב אנחנו נפגשים כדי להתעמק בהווה.

למדנו בפעם שעברה על ההווה הממושך וכעת נתמקד ב:

הווה הפשוטPresent Simple.

ושוב, השם עלול להטעות.

ההווה הפשוט אינו פשוט כל כך, אבל הוא יהיה פשוט ברגע שנבין אותו.

נתחיל במבנה.

I speak English, my parents speak French, my sister speaks Arabic and we all speak Hebrew.

Do you speak Arabic too?  No, I don’t. I don’t speak Arabic.

Does your sister speak English? No, she doesn’t. She doesn’t speak English.

ולסיכום:

במשפט חיובי, נוסיף s בגוף שלישי יחיד (he, she, it).

אבל שימו לב למשפטים הבאים:

My mother teaches English.

My baby sister cries very often.

לפירוט על המקרים החריגים מבחינת הכתיב, תוכל לעיין בדקדוק אנגלי לדוברי עברית, עמ’ 10.

במשפט שאלה ושלילה נוסיף do/does.

ומתי נשתמש בהווה פשוט?

לגבי פעולות המתרחשות בדרך כלל, תמיד, אף פעם, לעתים קרובות, בקיצור: הרגלים או עובדות.

וגם רגשות, חושים ומחשבות.

We study English three times a week.

I live in Tel Aviv.

We love English.

We know English.

I see you and I hear you, but I don’t understand a single word.

במקרה של ספק, נשאל את עצמינו שאלה פשוטה:

מתי מתרחשת הפעולה, עכשיו או בדרך כלל?

אם התשובה היא עכשיו, נבחר בPresent Progressive.

אם התשובה היא בדרך כלל, נבחר בPresent Simple.

וזה הכל בינתיים.

להתראות בפוסט הבא!

לאה  🙂 

www.english-books.co.il

 

כתיבת תגובה