תג ארכיון עבור - Do

הפעל Do

במסגרת הפעלים הבסיסיים עסקנו בפוסט האחרון בפעל BE.   היום נלמד פעל בסיסי נוסף: הפעל DO.   כפי שהפעל Be משמש כפעל עזר בזמנים ממושכים (am, are, is, was, were), כך הפעל Do משמש כפעל עזר בזמנים פשוטים – הווה ועבר פשוט – אבל רק בצורת שאלה ושלילה (do, does, did).   Do you speak…

Teaching BE, DO and HAVE

Last week we finished the Basic Verbs: BE, DO and HAVE. Let’s focus on the pedagogical aspect this time: a few teaching suggestions. Teaching Be, Do and Have We should always try to teach Grammar in context, as part of the overall process of teaching a language, Grammar being a means towards reaching a high level…