תג ארכיון עבור - Comparative Forms

דרגות השוואה – Comparative Forms

היום נלמד על דרגות ההשוואה של שמות התואר – Comparative Forms of Adjectives. קיימים שני סוגי השוואה לגבי שם התואר: 1. השוואה בין שני אנשים או שני עצמים – Comparative Forms. 2. השוואה בין אדם אחד או עצם אחד וכל האחרים – Superlative Forms.  היום נעסוק בסעיף הראשון: Comparative Forms. בצורת השוואה זו נוסיף לשם…

דרגות השוואת תואר הפעל – Comparative Forms

היום נלמד על דרגות ההשוואה של תואר הפעל – Comparative and Superlative Forms. בשיעורים הקודמים למדנו על תואר הפעל – הגדרה, מיקום ותפקוד וגם על מבנה תיאורי אופן. מאפייני דרגות ההשוואה של תיאורי אופן לגבי תיאור אופן המורכב מהברה אחת, נוסיף –er בהשוואה בין שניים – Comparative – ו-est בהשוואה של אחד מול כולם – Superlative.…

Teaching the Adjective

We  discussed the various aspects of the Noun in my last post.  It’s time to move to the Adjective. In this post, I will explain the rationale of my approach and present the structure of the unit on the Adjective: Lesson plans and practical examples of activities, texts and exercises to be used when teaching or reviewing the unit. The Adjective…

Teaching the Adverb

 The various aspects of teaching the Adjective were discussed in my last post.  It’s time to move to the Adverb. In this post, I will explain the rationale of my approach and present the structure of the unit on the Adverb: Lesson plans and practical examples of activities, texts and exercises to be used when teaching or reviewing the unit. The Adverb…