תקנון האתר

כללי

האתר לומדים אנגלית / קוראים ספרי ילדים עם ד"ר לאה קירשנברג (www.english-books.co.il), הנו אתר תוכן אינטרנטי ללימוד והוראת אנגלית ללא תשלום. האתר נותן תמיכה והעשרה לתלמידים, סטודנטים ומורים בעזרת הצעת קבצים להורדה, טיפים ואפשרויות לתגובות, שאלות ותקשורת עם יוצרת ומנהלת האתר – ד"ר לאה קירשנברג.

כמו כן, משמש האתר כחנות מקוונת למכירת ספרי לימוד וספרי ילדים פרי עטה של ד"ר לאה קירשנברג – מודפסים או בפלטפורמה דיגיטלית – ומוצרים נלווים כקבצי טקסטים, תרגילים ומבחנים להורדה בתשלום.

תנאי השימוש שלהלן נכתבו בלשון זכר לשם הנוחות אך הם מתייחסים לשני המינים.

  1. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצע לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
  2. הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמנוי לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלו.
  3. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.
  4. מובהר בזאת כי הגולש לא קונה או שוכר את התכנים באתר ועל כן התכנים באתר נשארים בבעלותו הבלעדית של יוצר האתר.
  5. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר הם של הנהלת האתר.
  6. הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, "באנרים" או כל חומר פרסומי באתר. האחריות לכך על המפרסמים בלבד.
  7. הימצאותם של קישורים ("לינקים") לאתרים אחרים אינה מהווה ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת.
  8. כחלק מהתקשורת עם הגולשים, האתר ישלח מפעם לפעם עדכונים במייל לגבי תוכן חדש באתר, חומר לימודי, עדכונים, הנחות והטבות באתר וכו'. הגולש מסכים לקבל דואר מהאתר כחלק מההרשמה לאתר. האתר מתחייב שלא למכור או להעביר לצד שלישי את כתובת המייל של הגולש ולא לעשות בה כל שימוש מעבר לתקשורת בין האתר למנויים.

מועדי ואופן אספקת הספרים

ההזמנה תסופק באמצעות הדואר או חברת שליחויות שתיבחר על ידי הנהלת האתר לכתובת שתימסר על ידי הלקוח בעת מילוי טופס ההזמנה. 
המשלוח בתשלום: 15 ש"ח בארץ ו 60 ש"ח בחו"ל. 
ההזמנה תסופק ללקוח תוך שבעה ימי עבודה מיום ההזמנה.

ביטול עסקה

ביטול עסקה על פי חוק הגנת הצרכן 1981, בתנאי שנשלח דואר אלקטרוני ובו דרישה לביטול העסקה לכתובת kirshenbergbooks@gmail.com  עם פרטי הרכישה, תאריך הרכישה ופרטים מזהים נוספים.

הפסקת הפעילות באתר או ביטול מכירות

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל הזמנה (לפני או לאחר מועד השלמתה). היה והנהלת האתר תבטל את פעילות האתר ו/או את ההזמנה כאמור לעיל, יקבל הלקוח את כספו בחזרה ולא תהיה ללקוח כל טענה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר.

כשרות לבצע רכישות באתר:

רשאי לבצע רכישות באתר כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן: המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בכלל זה מצהיר המשתמש כי הינו בן 18 שנה או מבוגר יותר. במידה והמשתמש קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, עליו ליידע את הוריו ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלו בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. המשתמש הינו אדם אמיתי ולא נעשה על-ידי שימוש בתוכנת מחשב כלשהי לשם ביצוע רכישות מרובות פריטים, לרבות תוכנות BOT מכל סוג שהוא. באם אמצעי התשלום באמצעותו מעוניין המשתמש לבצע הרכישה הינו כרטיס אשראי, המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק כדין ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי הפעילות גם בישראל או קיבל את הסכמתו מרצון של בעל כרטיס אשראי כאמור, לעשות בו שימוש. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לרכישות ו/או לבטל רכישות של משתמשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי תנאי השימוש ו/או הוראות תקנון זה או משתמשים המנסים לפגוע בניהולו התקין של האתר.

שמירה על סודיות המידע אודות המשתמש

הנהלת האתר נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע שנמסר לה על ידי הלקוח. פרטי כרטיס האשראי של הלקוח נשמרים במחשבי החברה באופן מוצפן ומאובטח, על פי הסטנדרטים המקובלים בשוק לעניין זה. ואולם, אין ביכולתה של החברה להבטיח לחלוטין כי מחשביה הינם חסינים מפני גישה בלתי מורשית ו/או פריצה של גורמים עויינים ו/או מפני וירוסים או מזיקים אחרים. בקיום מקרים כאמור ו/או מקרים הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

הצטרפות לרשימת תפוצה

כל גולשי האתר (להלן “הגולשים”) אשר מזינים את כתובת הדואר האלקטרוני שלהם בטופס ההרשמה מאשרים בזאת לאתר לשלוח להם הודעות וחומר פרסומי מעת לעת. מנהלי האתר מתחייבים לא להעביר פרטים אלו לשום גורם צד ג’, למעט חברת הדיוור שאתה יש לאתר הסכם שליחת דואר אלקטרוני.

בעת שליחת מייל חוזר לבעלי האתר, שכתובה בה המלה “הסרה” בשורת הנושא, מתחייבים בעלי האתר להסיר את המייל שממנו נשלחה ההודעה באופן מיידי ולא לשלוח יותר מיילים לאותה הכתובת.

תקנון זה מהווה חוזה התקשרות בין הלקוח והחברה וביחד עם כל שאר התנאים שיכללו ויופיעו בדפי האתר הוא יהווה חוזה מכר עם הלקוח. הדין החל על הוראות תקנון זה, חוזה המכר וכל התקשרות בין הלקוח לבין החברה, יהא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט לגבי כל סיכסוך משפטי הנוגע בשימוש באתר זה או הנוגע להזמנה שבוצעה דרך אתר זה, תהיה בבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו בלבד.

לשאלות נוספות:

לאה קירשנברג
אימייל: kirshenbergbooks@gmail.com
נייד: 054-4656493
כתובת: אלי כהן 3, תל-אביב

דילוג לתוכן