שם העצם – יחיד ורבים – Singular and Plural

אנחנו ממשיכים את נושא שם העצם – The Noun ומתרכזים הפעם בשם העצם – 
יחיד ורבים Singular and Plural.

שם העצם – יחיד ורבים – כלל בסיסי:

כדי להפוך את שם העצם מיחיד לרבים, נוסיף לו בדרך כלל את האות s.

לדוגמה:

book – many books

שם העצם – יחיד ורבים – מקרים חריגים:

 • כדי להפוך שם עצם המסתיים באחת האותיות: s, x, ch, sh, z מיחיד לרבים, נוסיף es ולא רק s.

לדוגמה:

a dress – many dresses

a box – many boxes

a match – many matches

 • כדי להפוך שם עצם המסתיים ב-y מיחיד לרבים, נצטרך תחילה לבדוק את האות שלפני ה-y.
  אם האות שלפני ה-y היא עיצור (consonant)*, ברבים נוריד את ה-y ונוסיף ies.
  אם האות שלפני ה-y היא אות תנועה (vowel)**, נתייחס למילה כמקרה רגיל ונוסיף s אחרי ה-y.

לדוגמה:

boy boys
  v

baby babies
    c

 • כדי להפוך שם עצם המסתיים ב-o מיחיד לרבים, נוסיף בדרך כלל es.

לדוגמה:

potatopotatoes

tomatotomatoes

 • כדי להפוך שם עצם המסתיים ב-f או ב-fe מיחיד לרבים, נוריד בדרך כלל את ה-f או fe ונוסיף ves.

לדוגמה:

thiefthieves

wifewives

אבל

roof roofs

 • שמות עצם מסוימים משתנים ברבים בצורה חריגה במיוחד. להלן רשימת הנפוצים ביניהם.
רבים  יחיד
children child
men man
women woman
teeth tooth
feet foot
geese goose
mice mouse
fish fish
sheep sheep

*-   consonant – עיצור – אות שאינה תנועה – vowel.
**vowel – תנועה – a, e, i, o , u.

 

שימו לב:

שמות העצם: שמים, מים, חיים, שעורי בית נחשבים כשמות עצם ביחיד באנגלית, אך הם מתפקדים כשמות עצם ברבים בעברית.  

The sky is blue.                                                                 .השמיים הם כחולים    

The water is cold.                                                                          .המים קרים    

Life is precious.                                                                         .החיים יקרי ער  

Our homework is quite boring.                          .שעורי הבית שלנו די משעממים

זכרו:

 • המילה news (חדשות) היא שם עצם ביחיד למרות שהיא מסתיימת ב-s

The news is very interesting.
                                (החדשות מאוד מעניינות. (רבים בעברית, אך יחיד באנגלית

 • המילה police מתפקדת כשם עצם ברבים באנגלית, אך יחיד בעברית.

The police are coming in a minute.                         המשטרה תגיע בעוד רגע

 

וזה הכל בינתיים. לא נותר אלא לשנן ולתרגל.

בשיעור הבא נעסוק בהיבט אחר של שם העצם: שמות עצם שניתנים או לא ניתנים לספירה Count Nouns and Non Count Nouns.

להסברים נוספים, אנא עיינו בדקדוק אנגלי לדוברי עברית, עמ' 178 – 181.

לתרגול, אנא עיינו ב:

The New Language Guidebook and Workbook, p 288 – 291.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן