פעלי עזר – המשך – More about Modals

 

בשיעור שעבר התחלנו ללמוד את נושא פעלי העזר – Modals – 

 

הכרנו את ה-modal הראשון – CAN – בצורתו הבסיסית:

CAN + Base Form

 

I can work on the project (now, every day, tomorrow).

 

הצורה הזאת – CAN  + Base Form – מתייחסת להווה או לעתיד.

 

נלמד עכשיו את הצורה השנייה:

 

COULD + Base Form

 

1. He wanted to know if I could help him.

2. I would help you if I could.

3. I wish I could help you.

 

נשתמש בצורה זו בעיקר בדיבור עקיף (דוגמה ראשונה), במשפטי תנאי (דוגמה שנייה) או משאלה (דוגמה שלישית) המתייחסים להווה.

 

נשתמש  בצורת שאלה גם לגבי בקשה:

Could you open the door for me, please?

 

נוכל גם להשתמש בצורה זו להבעת חוסר ודאות:

I feel I could do this project myself, but I am not very sure.

 

 

וזה הכל בינתיים. בשיעור הבא נלמד עוד על COULD.

 

 

ועד אז, לא נותר אלא לשנן ולתרגל…

 

לאה  🙂 

www.english-books.co.il 

 

לפירוט נוסף, עיין בדקדוק אנגלי לדוברי עברית, עמ’ 110 – 111.

 

 

 

כתיבת תגובה