כינויי גוף – More about Relative Pronouns

 

בשיעור שעבר למדנו על:

 כינויי גוף של קישורRelative Pronouns.

היום נלמד מספר כינויי גוף (Pronouns) נוספים:

  • whoseאשר שלו (שלה, שלהם, שלהן)

לדוגמה:

Mr. Cohen is a writer. I like his books very much.

Mr Cohen is the writer whose books I like so much.

מר כהן הוא הסופר שאת ספריו (אשר את הספרים שלו) אני כל כך אוהבת.

שימו לב למיקום:

כינוי הגוףwhose יבוא בין האדם (writer) לבין הדבר השייך לו (books).

  • whom אשר אותו (אותה, אותם, אותן)

לדוגמה:

This is the boy whom I met last week.

זה הנער אשר אותו פגשתי בשבוע שעבר.

הערה:

היום כינוי גוף זה פחות נפוץ (פרט לשפה פורמלית או ספרותית). נהוג להעדיף במקומו את כינוי הגוףthat או להשמיט את כינוי הגוף.

לדוגמה:

This is the boy that I met last week.

או

This is the boy I met last week. 

  • אפשר גם לשלב שני משפטים בעזרת כינוי גוף המתאר זמן או מקום.

לדוגמה:

I met Dan yesterday. He was walking in the park.

I met Dan while he was walking in the park.

He saw me. He smiled.

He smiled when he saw me.

This is a very old house. My father was born here.

This is the old house where my father was born.

בזה סיימנו את נושא כינויי הגוף.

לא נותר אלא לשנן ולתרגל.

לאה 🙂

המעוניינים בהרחבת הנושא ובהסברים נוספים מוזמנים לעיין בדקדוק אנגלי לדוברי עברית, עמ’ 227 -231.

לתרגול, אנה עיינו ב

The New Language Guidebook and Workbook p 328 – 339

 

כתיבת תגובה